Log In

sss

Achizitii publice (137)

Servicii de demontat si montat 3 camere frig

  • 13 August 2019 |

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi nr.Anunt ADV1097400/13.08.2019

Valoare estimata 15840,00 lei fara TVA

CPV 50730000-1 Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare

Data limita depunere oferta 14.08.2019 ora 14:00

Citeşte mai departe ...

Masina profesionala de maturat-spalat

  • 12 August 2019 |
 Numar anunt: ADV1097018
 Tip contract: Furnizare
 Tip anunt: Achizitii directe
 Data limita depunere oferta: 13.08.2019 15:00
 Cod si denumire CPV: 39713410-0 - Masini de curatare a podelelor (Rev.2)
Valoare estimata 6.300,00  RON
Citeşte mai departe ...

Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Judetul Bihor – Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii

  • 07 August 2019 |

Anunțul și documentația (Caiet de sarcini, Formulare, Model de contract) se pot descărca de pe site-ul www.scmo.ro, secțiunea Achizitii Publice și din SEAP secțiunea Publicitate - Anunțuri. Oferta se va depune și se va înregistra la sediul Spitalului Clinic Municipal " Dr. Gavril Curteanu" Oradea - Secretariat - Oraselul Copiilor. Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autorității contractante și obiectul achiziției directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta Scrisoarea de înaintare . Coletul sigilat și marcat va contine în interior: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Ofertanții au obligația de a numerota și de semna fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Limba de redactare a ofertei: Română. Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , cu maxim 2 zile lucratoare inainte de data limită de depunere a ofertelor (19.08.2019, ora 15:00). Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizează ședință de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților. Informații suplimentare se pot solicita la telefon +40 359803800 - Serviciul Achizitii Publice si Contractare. Ofertantul care are oferta admisibila si are pretul cel mai mic, in baza unei solicitarii scrise din partea autoritatii contractante va incarca oferta financiara in Catalogul electronic din SEAP.

Citeşte mai departe ...

Servicii de catering pentru preparare, ambalare si livrare hrana pentru bolnavii din cadrul SCMO

  • 31 Iulie 2019 |

ANUNT

 

          Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 02.08.2019, ora 13,00, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12 – Sala de raport, va avea loc  procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de Servicii de catering pentru preparare, ambalare si livrare hrana pentru bolnavii din cadrul SCMO

          Drept urmare ofertantii interesati, până în data de ­­­­­­­­­­­­­02.08.2019, ora 12,00 să depuna oferta pentru serviciile  mai sus menţionate la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din Oraselul  Copiilor, etaj 1 - Secretariat.

          Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, et.1,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

          Prestarea serviciilor de catering pentru preparare, ambalare si livrare hrana pentru bolnavii din cadrul SCMO se va realiza in perioada 03.08.2019 -02.09.2019.

 

Citeşte mai departe ...

Furnituri de birou

  • 03 Iulie 2019 |

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea publicitate anunturi nr.anunt ADV1057168/03.07.2019

Valoare estimata 32856,72 lei fara TVA

Data limita depunere oferta 05.07.2019 ora 11:00

Citeşte mai departe ...

Servicii de asigurare tip CASCO

  • 18 Iunie 2019 |

Achizitia pentru Servicii de asigurare CASCO PE TERITORIUL ROMANIEI  la un numar de 3 autoturisme marca FORD -TRANSIT CUSTOM   pentru 12 luni , se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi nr.ANUNT ADV1086738/18.06.2019

Valoarea estimata 8775,00

Data limita depunere oferte 20.06.2019 ora 12:00

 

Citeşte mai departe ...